VISIE EN MISSIE


Die skool se visie is om ‘n inrigting van uitnemendheid te wees waarop ouers, leerders en opvoeders trots kan wees en waar gebalanseerder jongmense ontwikkel word.

Die missie is om te streef daarna om ‘n vooruitstrewende leerorganisasie met ‘n christelike karakter te wees wat toekomsgerigte, relevante onderwys bied aan lewensblye, gedissiplineerde en betrokke leerders (met visie) deur ‘n doelgerigte en werktevrede onderwyskorps met die hulp van ‘n betrokke gemeenskap.

Ons missie kan as volg saamgevat word:
Vooruitstrewende skool;
Christelike karakter
;
Toekomsgerigte en relevante onderwys;
Lewensblye,  gedissiplineerde en betrokke leerders
;
Doelgerigte en werktevrede onderwyskorps
; en
Betrokke gemeenskap

GESKIEDENIS


Die dorp het in 1863 totstand gekom toe Frederick John Owen, een van die oorspronklike 1820 setlaars ‘n gedeelte van sy plaas in erwe opgedeel het.

Tenspyte van die feit dat ons ‘n klein dorpie aan die rant van die Swartland is, is ons tog internasionaal bekend. En dit nogal vir iets heel ongewoons, naamlik die lugstrome teen die Olifantsrivierberg wat ideale omstandighede is vir hangsweef en jaarliks kom honderde geesdriftiges om vanaf ‘n lanseerplatform op die Dasklippas net buite die dorp, dié lugstrome te troef.

Die onderwys het ook ‘n lang en trotse geskiedenis hier by ons. Die eerste staatsondersteunde skool is in Januarie 1870 geopen met 82 leerders en een onderwyser, ‘n mnr. J.V.M. McClean van Caledon.
Ons huidige kompleks is reeds die vierde skoolgebou en is in 1957 voltooi. Op daardie staduim het ons ongeveer 300 leerders en 15 onderwysers gehad. Vandag het ons 510 leerders en 25 opvoeders.
Die skool was aanvanklik ‘n primêre skool, vanaf 1917 ‘n sekondêre skool en drie jaar later ‘n hoërskool. Vandag is ons ‘n gekombineerde skool en bied ‘n tuiste vir leerders vanaf Graad 1 tot Graad 12.

http://www.hsporterville.wcape.school.za/images/pic_skool1.jpg http://www.hsporterville.wcape.school.za/images/pic_skool2.jpg http://www.hsporterville.wcape.school.za/images/pic_skool3.jpg http://www.hsporterville.wcape.school.za/images/pic_skool4.jpg
1ste skoolgebou 1870 2de skoolgebou 1894 3de skoolgebou 1911 Huidige skoolgebou 1957

OUD-HOOFDE


Sedert 1870 het die skool slegs 15 skoolhoofde gehad. Die wie die langste hier was, is mnr. G.F. Pienaar (27 jaar), mnr. H.J. van der Spuy (24 jaar) en dr. G.F. Hugo (20 jaar). Aan die ander kant het mnr. J.H. Neethling (sommige bronne verwys na hom as mnr. J.H. Meiring) slegs 'n paar maande as skoolhoof gedien.http://www.hsporterville.wcape.school.za/images/shim_wit_10X10.jpg

Maclean Bastiaanse Neethling Pienaar Van der Spuy Pretorius Botha Hugo

Mnr. J.V.M. McClean
1869-1872

Mnr. G. Bastiaanse
1873-1880

Mnr. J.H. Neethling
1880

Mnr. G.F. Pienaar
1880-1907

Mnr. H.J.
van der Spuy
1908-1932

Mnr. G.J. Pretorius
1932-1940

Mnr. M.V. Botha
1940-1943

Dr. G.F. Hugo
1944-1964

Vosloo Slabbert Van der Merwe Hattingh Joubert O’Kennedy Breytenbach Engelbrecht

Mnr. J.J. Vosloo
1965-1969

Mnr. J.D. Slabbert
1969-1973

Mnr. R.A.
van der Merwe
1974-1982

Mnr. M.J. Hattingh
1982-1990

Mnr. J.N. Joubert
1991-1994

Mnr. T.M.
O’Kennedy
1995-2005

Mnr. F. Breytenbach 2006-2009

Mnr. W. Engelbrecht
2009

INSKRYWINGS


Die volgende tabel toon die skool se inskrywings oor die laaste paar dekades.


JAARPRIMÊRSEKONDÊRTOTAAL2019
263 264 527

2018
255 269 524

2017

235 271 506

2016

230 255 485

2015

223 261 484

2014

243 252 494

2013

240 261 501

2012

257 

249 

506 

2011

261

249

510

2010

258 

261 

518

2009

261

258

518

2008

272

271

513

2007

262

257

519

2006

280

264

544

2005

269

257

526

2004

269

245

514

2003

278

239

517

2002

280

241

519

2001

273

260

533

2000

 

 

543

1999

 

 

540

1998

 

 

550

1997

 

 

502

1996

 

 

 410

1995

 

 

 349 

1994

 

 

 ±349 

1993

 

 

±349 

1992

 

 

±300

1991

 

 

±300 

1990

163

143

306

1989

162

140

302

1988

166

134

300

1987

159

133

292

1986

145

139

284

1985

152

127

279

1984

159

128

287

1983

157

115

272

1982

145

121

266

1981

159

117

276

1980

156

122

278

1979

172

109

281

1978

176

125

298

1977

203

130

333

1976

229

128

357

1975

252

117

369

1974

261

135

396

1973

267

140

407

1972

261

132

393

1971

267

140

407

1970

265

140

405