BEHEERLIGGAAM

OUERS

Mnr WG Treurnicht (Voorsitter)
Mnr Chris Immelman
Mnr Ludwig Behm
Mnr Mac Hendrik Jordaan
Me Mariëte Frantz
Mnr Koos Daniels 

KS-OPVOEDERS

Juf Marietjie Potgieter

NIE-KS-OPVOEDERS

Mev Glenda Verwey

Leerders

Hoofseun en Hoofdogter

SKOOLHOOF

Mnr Willem Engelbrecht

Die beheerliggaam vergader minstens een keer per kwartaal vir algemene vergaderings.  Daar word ook een maal per maand inligtingsvergaderings gehou op Vrydagoggende. Indien u voel om ‘n besprekingspunt onder die aandag van die beheerliggaam te bring, moet u dit inhandig by die skoolhoof, Mnr Willem Engelbrecht.