BEHEERLIGGAAM

OUERS

Mnr Mac Hendrik Jordaan (Voorsitter)
Mnr Jean Kotzé (Onder-voorsitter)
Mev Wanda Kellerman (Tesouriere)
Mnr Awie Kellerman (Sekretaris)
Mnr Koos Daniels 
Mev Zelda Herbst

KS-OPVOEDERS

Juf Marietjie Potgieter

NIE-KS-OPVOEDERS

Mev Glenda Verwey

Leerders

Hoofseun en Hoofdogter

SKOOLHOOF

Mnr Willem Engelbrecht

Die beheerliggaam vergader minstens een keer per kwartaal vir algemene vergaderings.  Daar word ook een maal per maand inligtingsvergaderings gehou op Vrydagoggende. Indien u voel om ‘n besprekingspunt onder die aandag van die beheerliggaam te bring, moet u dit inhandig by die skoolhoof, Mnr Willem Engelbrecht.