SKOOLLIED


Waar ryp geel graan in die winde speel
Bloue lug ons berge streel
speel en werk ons, speel en werk ons
Kinders van die HSP
Werk en streef ons, werk en streef ons
Kinders vrolik vry en bly  -
Na ‘n toekoms groot en vry
.


SKOOLTYE


Maandag tot Vrydag  
 Graad 1  07:30  -  13:15
 Graad 2 – Graad 12  07:30  -  14:00

SKOOLFONDS


Die skoolfonds van Hoërskool Porterville vir 2019 beloop R12 540,00 per leerder per jaar.
Skoolfonds is maandeliks vooruitbetaalbaar. Die volgende opsies is beskikbaar vir die betaling van skoolfonds.

Opsie 1:      (12 Maande)
R1 045,00     Januarie tot Desember

Opsie 2:      (11 Maande)
R1 140,00    Januarie tot November

psie 2:         (10 Maande)
                    R1 254,00    Januarie tot Oktober

Aftrekorders moet direk by die bank gereël word en die eerste betaling moet gedurende Januarie plaasvind. 

Die skool se bankbesonderhede:

Bank ABSA, Porterville-tak
Takkode 334407
Rekeningnommer 2100 3900 46
Rekeningnaam Hoërskool Porterville
 

KOSHUISGELD


Die losiesgeld van Huis van Riebeeck vir 2019 beloop R17 600,00 per leerder per jaar.
Koshuisgeld is maandeliks vooruitbetaalbaar. 'n Deposito van R1 500 is betaalbaar voor toelating.

Opsie 1:      Vooruit betaalbaar per kwartaal (x4)
R4 400,00     


HAND- EN SKRYFBOEKE
 


Meeste handboeke word deur die Onderwysdepartement voorsien. Leerders sal verantwoordelik wees om verlore en beskadigde boeke te vervang.

Alle skryfboeke is gratis. 

                          
SKOOLPROSPEKTUS


pdf  

MIDDAGROOSTER VIR KWARTAAL 1 TOT KWARTAAL 4


Kwartaal 1 - 4  pdf


GEDRAGSKODE


pdf