SKOOLLIED


Waar ryp geel graan in die winde speel
Bloue lug ons berge streel
speel en werk ons, speel en werk ons
Kinders van die HSP
Werk en streef ons, werk en streef ons
Kinders vrolik vry en bly  -
Na ‘n toekoms groot en vry
.


SKOOLTYE


Maandag tot Vrydag  
 Graad 1  07:30  -  13:15
 Graad 2 – Graad 12  07:30  -  14:00

SKOOLFONDS


Die skoolfonds van Hoërskool Porterville vir 2020 beloop R13 500,00 per leerder per jaar, soos goedgekeur deur die ouers teenwoordig tydens die begrotingsvergadering op 21 Oktober 2019.
Skoolfonds is vooruitbetaalbaar. 

Opsie 1:      10 Maande                   
R1 350,00 vanaf Januarie tot Oktober     

Opsie 2:      11 Maande
R1 500,00 vir Januarie
en
R1 200,00 vanaf Februarie tot November 

Aftrekorders moet direk by die bank gereël word en die eerste betaling moet gedurende Januarie plaasvind. 

Die skool se bankbesonderhede:

Bank ABSA, Porterville-tak
Takkode 334407
Rekeningnommer 2100 3900 46
Rekeningnaam Hoërskool Porterville
 
 
KOSHUISGELD


Die losiesgeld van Huis van Riebeeck vir 2020 beloop R4 800,00 per kwartaal (R19 200,00 per jaar) per leerder.  Dit is streng vooruitbetaalbaar.  Geen leerder sal tot die koshuis toegelaat word indien sy/haar koshuisfooie nie betaal is nie.

Opsie 1:      Vooruit betaalbaar per kwartaal (x4)
R4 800,00     

Opsie 2:      Vooruit betaalbaar per maand (x10)
R1920,00     

Bankbesonderhede:  ABSA Rekeningnommer: 2100 1429 13

HAND- EN SKRYFBOEKE  


Meeste handboeke word deur die Onderwysdepartement voorsien. Leerders sal verantwoordelik wees om verlore en beskadigde boeke te vervang.

Alle skryfboeke is gratis. 

                          
SKOOLPROSPEKTUS


pdf   Graad 4 - 12

pdf    Kleinskooltjie - Graad 1 - 3

MIDDAGROOSTER VIR KWARTAAL 1 TOT KWARTAAL 4


Kwartaal 1 - 4  pdf


GEDRAGSKODE


pdf