Die skool het 'n uitgebreide IKT-beleid gedurende 2007 in plek gestel. Hieronder volg uittreksels uit dié beleid. Die volledige beleidsdokument is op die skool se intranet beskikbaar.

A.  MISSIE


Dit is die oogmerk van die skool om aan alle leerders en opvoeders die geleentheid te bied om ‘n redelike vlak van e-geletterdheid te ontwikkel deur redelike toegang tot Inligtings- en Kommunikasietegnologie (IKT) te bied, rekenaargeletterdheid formeel en informeel te onderrig en toenemend IKT in die kurrikulum te gebruik.

B.  FASILITEITE EN DIENSTE


Die skool beskik oor ‘n rekenaarsentrum met twee lokale wat deur een netwerk en bediener (server) ondersteun word. Die twee lokale het onderskeidelik 29 en 26 rekenaars. Die skool se administratiewe- en bestuurpersoneel gebruik ‘n onafhanklike netwerk wat nie vir leerders toeganklik is nie.

Die lokaal met 29 rekenaars, twee bedieners (servers), satelietskottel asook ‘n groot deel van die sagteware, is verkry deur die Khanya Projek. Die projek het ook twee interaktiewe elektroniese witborde en twee dataprojektors aan die skool toegeken.

Elke leerder en opvoeder word deur die IKT-komitee op die netwerk geregistreer en verkry toegang tot die volgende fasiliteite en dienste:

  • ‘n gebruikersnaam en wagwoord (hoërskoolleerders skep eie wagwoorde)
  • ‘n persoonlike privaat ruimte op die netwerk bediener
  • gebruik van rekenaarsentrum gedurende geskeduleerde klastyd en na skool
  • toegang tot naslaan-programmatuur soos Microsoft Incarta
  • beheerde toegang tot die Internet
  • mono-kleur drukkers
  • ‘n skandeerder

Leerders wie belangstel kan ook deelneem aan die elektroniese skep, uitleg en druk of publiseer van die skoolkoerant, Kontak en die skool se webwerf, eKontak.


C.  AANVAARBARE GEBRUIKKODE (AGK)


pdf - Aanvaarbare Gebruikkode (AGK)


D.  GEBRUIKSVOORWAARDES, REËLS EN STRAFMAATREËLS


pdf - Gebruiksvoorwaardes, reëls en strafmaatreëls