KOSHUIS
Huis van Riebeeck is op 7 Maart 1952 geopen en is net oorkant die straat van die skool. Die koshuis huisves 72 leerders en 7 inwonende opvoeders en 1 inwondende assistent matrone.

Mnr. André de Jager is sedert Januarie 2018 die Superintendent van die koshuis. Die koshuis het sy eie prefekte asook hoofseun en hoofdogter.

Mnr Lourens Hoofseun Hoofdogter

Mnr André de Jager
Superintendent
Marshall Gouws
Hoofseun
Liebe Treurnicht
Hoofdogter

Prefekte
Koshuisprefekte

KOSHUIS BROSJUREpdf - Huis van Riebeeck Brosjure 2019

pdf - Huis van Riebeeck Aansoekvorm vir toelatingKOSHUISKOMITEE


Voorsitter: Marelise Treurnicht
Onder-voorsitter: Gielie Loubser
Superintendent: André de Jager
Skoolhoof: Willem Engelbrecht
Sekretaresse: Ester de Jager
Hoofmatrone: Susan Steyn
Addisionele lede: Elton Johannes Gouws
Vakant

Die koshuiskomitee vergader een keer per kwartaal.

KOSHUISGELDDie losiesgeld van Huis van Riebeeck vir 2019 beloop R17 600,00 per leerder per jaar.
Koshuisgeld is maandeliks vooruitbetaalbaar. 'n Deposito van R1 500 is betaalbaar voor toelating.

Opsie 1:      Vooruit betaalbaar per kwartaal (x4)
R4 400,00     

"STERRETJIE"-KOöRDINEERDERTannie Marie Wilson is verantwoordelik vir dié leerders wat slegs in die koshuis eet en studeer.

KOSHUISWERKERSHoofmatrone: Susan Steyn
Matrone: Ronel Olivier
Personeel: Louise George
Jacobus Valentyn
Beatrix Bekeur
Joslin SofatAlle reëlings rakende die koshuis is vervat in die HVR-bronsjure. Die brosjure is beskikbaar hierbo op die webblad en by die sekretaresse.