KOSHUIS
Huis van Riebeeck is op 7 Maart 1952 geopen en is net oorkant die straat van die skool. Die koshuis huisves 72 leerders en 7 inwonende opvoeders en 1 inwondende assistent matrone.

Mnr. André de Jager is sedert Januarie 2018 die Superintendent van die koshuis. Die koshuis het sy eie prefekte asook hoofseun en hoofdogter.

Mnr Lourens Hoofseun Hoofdogter

Mnr André de Jager
Superintendent
Marshall Gouws
Hoofseun
Liebe Treurnicht
Hoofdogter

Prefekte
Koshuisprefekte

KOSHUIS BROSJUREpdf - Huis van Riebeeck Brosjure 2020

pdf - Huis van Riebeeck Aansoekvorm vir toelatingKOSHUISKOMITEE


Skoolhoof: Willem Engelbrecht 
Superintendent: André de Jager
Voorsitter: Gielie Loubser

Elton Gouws

Belamé van Staden

Helena Kotzé
Hoofmatrone: Susan Steyn
Addisionele lede: Ester de Jager
Marietjie Potgieter

Die koshuiskomitee vergader een keer per kwartaal.

KOSHUISGELDVanaf 1 Januarie 2020 word 'n deposito van R1 500 per leerder vereis vir toelating tot Huis van Riebeeck. Diekoshuisgeld beloop R4 750,00 per kwartaal per leerder .
Koshuisgeld is maandeliks vooruitbetaalbaar. 

Opsie 1:      Vooruit betaalbaar per kwartaal (x4)
R4 750,00     

"STERRETJIE"-KOöRDINEERDERTannie Marie Wilson is verantwoordelik vir dié leerders wat slegs in die koshuis eet en studeer.

KOSHUISWERKERSHoofmatrone: Susan Steyn
Matrone: Ronel Olivier
Personeel: Louise George
Jacobus Valentyn
Beatrix Bekeur
Joslin SofatAlle reëlings rakende die koshuis is vervat in die HVR-bronsjure. Die brosjure is beskikbaar hierbo op die webblad en by die sekretaresse.