KULTUURSENIOR KOOR


Die Hoërskoolkoor bestaan uit ongeveer 60-75 leerders van Gr. 8 – 12. Die meisies deel in twee groepe: soprano en alte, en die seuns sing bariton. Ons sing ‘n verskeidenheid Engelse en Afrikaanse liedere  en sluit altyd ‘n geestelike lied ook in by ons program. Die koor tree op by kultuuraande en tree elke tweede jaar by die streek se Sangfees op. Die Sangfees word ook beoordeel vir die Interskole kompetisie. Die koorlede word beloon met ‘n erebalkie vir drie jaar wat hulle ononderbroke in die koor sing asook ‘n jaarlikse uitstappie na ‘n plek van hulle keuse.

Die personeel betrokke by die koor vir hierdie jaar is:
Mev. O’Kennedy (afrigter en dirigent)
Mev. D Hendricks (hulp-afrigter en dirigent)

DRAMAKLUB


Die
Regte
Adrenalien
Maak (iets)
Asemrowends!

In Lag, huil en romanse is net 'n paar woorde wat geassosieer kan word met 'n optrede deur ons Dramaklub. Die Dramklub van HSP gaan jou nie net vermaak met hulle wonderlike talente nie, maar 'n toneelspel deur hulle gaan vir altyd by jou bly. Ons Dramaklub spog hierdie jaar met ongeveer 30 lede wat almal hard werk om 'n fantastiese optrede te lewer. Almal in die Dramaklub speel 'n belanagrike rol (insluitende ons akteurs en aktrisses, ons lig en klank opstellers, die grimering mense, ens.) Wanneer jy deel word van HSP se Dramaklub, word jy deel van 'n familie wat ten alle tye saam drama en pret ervaar.

Die Dramaklub is dus nie net die wat voor 'n gehoor wil optree nie, maar ook vir die mense wat hou van die  kuns en vermaak, voor en agter die skerms.

In 2019 the drama club will be performing a modern take onShakespeare's "Much ado about nothing."

If acting was a crime we would be standing together in our own world, in our own jail - m.w.s.

Dramaklub-bestuur vir 2018/2019

Voorsitter: Anlu Behm
Hoof van bemarking: Estelle du Toit
Hoof van "agter die skerms": Cassidy Visser
Hoof van klank en beligting: Ruan Briers


VCSV


Ons is baie dankbaar dat ons VCSV nog steeds volstoom aan die gang is vir 2018. Tydens die VCSV periode het die personeel hulle weeklikse personeel vergadering. Ons is baie dankbaar teenoor  Driaan Pretorius van NG gemeente Piketberg wat die opleiding van ons kringleiers (Maandag aande om 18:00) asook ons grootgroep byeenkomste elke derde Woensdag behartig. Driaan is ook Woensdae teenwoordig wanneer daar kringe gehou word. Daar is ook op ‘n Woensdag geleentheid waar die Gr. 1-4 asook die Gr. 5-7’s christelike aanbiedings en opvoeding ontvang van baie bekwame ouers vanuit die gemeenskap.   

Ons VCSV is daarop gemik dat ons kinders kan toerus met ‘n baie goeie norme en waarde sisteem wat gegrond is op Jesus ons verlosser. Ons glo dat ons by HSP ook ‘n dramatiese verskil in ons leerders se gedrag gaan sien namate hulle nader aan Jesus beweeg. God is immers in ons elkeen, het reeds ons sondes en al ons siektes op Hom geneem en oorwin (deur Sy genade) met Sy kruisdood en opstanding. Ons moet dit net glo en daarvolgens lewe, soos oorwinnaars.

Ons het tans 41 kringleiers wat ook drie bestuurslede nl. Reinette van der Merwe, Inneke Pasques en Anlu Behm insluit. Dan het ons ook 'n voorsitter nl. Danelle Behm en ondervoorsitter, Elize Myburg.

Ons het ook 'n "Spokie"-stelsel waar die kringleiers een keer per kwartaal by die perosneel "spook" met 'n geskenkie. Die personeel "spook" dan ook terug aan die "naamlose" kringleier. Aan die einde van die jaar word die spokies bekend gemaak en dit is altyd 'n verrassing om die gesig by die "spook" te sit.


ATKV


Die ATKV bedryf die Afrikaanse taal en kultuur op ‘n kreatiewe en inklusiewe wyse in Hoërskool Porterville. Ons doelwitte is om die Afrikaanse taal uit te bou en ‘n Afrikaanse kultuurtuiste te bied. Ons lede pak projekte aan binne die skool sowel as die plaaslike omgewing. Die hoof kultuur fokusse is: taal, die kunste, die gemeenskap en onderwys. Almal wat belangstel om in te skakel by een van ons projekte is welkom en kan skakel met Anlu Behm (Voorsitter) of Antoinette Burger (Onder-voorsitter).


DIE KONTAK


Die skool se koerant, die Kontak verskyn sedert 1980 en blyk steeds van krag tot krag te gaan.  Die koerant speel 'n beduidende rol in die ontwikkeling van vaardighede soos fotografie, bladuitleg, finansiële bestuur en verslaggewing.

Die redaksie vir 2018/19:

Redaktrise:             Anlu Behm

Sub-Redaktrise:     Carli Constance

Redaksielede:         Petro Janse van Rensburg
                               Rohan Knoetzen 
                               Antoinette Burger
                               Suzaan Loubser  
                               Lize Immelman
                               Liebe Treurnicht
                               Estelle du Toit
                               Marlé Janse van Rensburg
                               Layton Kok
                               Anneke Erasmus
                               Tacara du Bois
                                                           

EISTEDDFOD


Leerders neem jaarliks aan die Olifantsvallei Eisteddfod in Meimaand deel asook aan die Wes-Boland Eisteddfod in Julie tot September van elke jaar.

Kategorieë sluit in sang, instrumentale musiek soos oa klavier en blokfluit, Engelse en Afrikaanse voordrag, toneel, spreekkore, kuns, fotografie en dans.

Ons leerders presteer uitstekend en daar word elke jaar ‘n paar leerders genooi na die Wes-Boland se Prestige Konserte.


DEBAT EN REDENAARS


Leerders kry die geleentheid om vanaf die tweede kwartaal aan ‘n vriendelike en kompeterende bekgeveg deel te neem. Die debatte is onvoorbereid en vind informeel plaas. Spanne kry die geleentheid om mekaar uit te daag en die stryd aan te sê. Die spanne se vordering word deur die loop van die jaar op ‘n telbord ten toon gestel. Op hierdie wyse word die hele skool betrek om deel te raak van hierdie opwindende woorde-wedloop!

Deelname aan die interne debat is gratis, maar leerders moet betaal om aan die eksterne kompetisie deel te neem.CHEERLEADERS


Die Cheerleaders bestaan uit 'n groep dogters vanaf Graad 8 - 12. Daar word gedurende die wintermaande weekliks hard geoefen in voorbereiding vir hul optredes, veral tydens Interskole.