NOODHULP

HSP-leerders wat valk 1 – 3 opleiding het in Noodhulp, doen self die noodhulp tydens die skool se plaaslike byeenkomste/of wedstryde.

Daar is ± 15 vlak 1-leerders, 10 vlak 2-leerders en 1 vlak 3-leerders.

Dankie vir Drs. Nell & Wilson en die plaaslike hospitaal Lapa Munnik dat hul altyd beskikbaar is en vir ons van groot hulp is. Dankie vir elke Noodhulpleerder se tyd en passie om die onbaatsugtige tog lewensbelangrike diens te lewer.