RUGBY


Die rugby in die skool bestaan uit die volgende spanne :

Laerskool : 0/7,  0/8,  0/9,  0/11,  0/13
Hoërskool : 0/15AB, 0/16A, 0/19/AB
Afrigters:   0/7  Marais Liebenberg
0/8 Ernst Myburgbh
0/9 Arno Markus
  0/11A   Jacques van Reenen & Willem Engelbrecht
  0/13A   Jean Steenkamp & MacHendrik Jordaan
  0/15   Barnie Marais, Cobus Bester en Lat van Zyl
0/16 Evert Kleynhaus & Leighton Hendricks
0/19B Heini Redelinghuys & Cecil Kemp
0/19A Cobus Louw, Callie Steenkamp & Marius van Deventer

Hoërskool Porterville bied ook 'n groot Bulfees (rugby en netbal) jaarliks aan waarby groot skole soos Boishaai,  Monument, Hoërskool Oudtsoorn, Robertson, Hopefield, Noord-Eind, Calvinia, Hendrik Louw, Grootte Schuur en vele ander skole deelneem.

Ons 13 en 19 rugbyspanne gaan jaarliks op rugbytoere.  Ons is 'n klein skooltjie wat kompeteer teen groter skole.   Die Bulle staan vir niemand terug nie.


NETBAL


Ons skool se netbal is gesond en wemel van talent. Afrigters word op gereelde basis aan afrigtings- en skeidsregterskursusse blootgestel en aangemoedig om hulself te kwalifiseer as gegradeerde skeidsregters en geakkrediteerde NSA afrigters. Ons is trots op ons netbal. Ons dogters neem met entoesiasme deel en streef om altyd op die voorpunt te wees. Afrigting geskied met ywer en kundigheid.

Ons is geaffilieer by HS & LS Wes-Kaap Netbal en val in die Weskusstreek, een van ses streke wat onder Weskus Skole netbal sorteer. Ons spelers word op gereelde basis ingesluit in Weskus en of Wes-Kaapspanne vir die ouderdomsgroepe 0/12 tot 0/18. Ons netbal vaar goed in die Weskusstreek. Ons neem jaarliks deel aan die Weskus Topskole kompetisie, en het tot dusver baie suskes hierin behaal.

Laerskool spanne:      0/7 – 0/13
Die O/7 - O/9 spanne speel mini-netbal.

Gewoonlik 2 spanne per ouderdomsgroepe indien daar genoeg dogters belangstel. Dogters speel slegs in hul eie ouderdomsgroep.

Ons is bevoorreg om 'n SA Afrigter, Me M Potgieter by die afringting van die 1ste span te hê. In 2019 het Marli George haar SA 0/16 klere verwerf.

Hoërskool spanne: 1ste  meriete span
  2de tot 6de
  0/16 A & B & C
  0/14 A & B

 Al die hoërskool dogters wat nie in die A of B spanne opgeneem word nie, val in by die 3de tot 6de spanne. Ons kies ‘n Top 10 groep waaruit die 1ste span gekies word, die res vorm outomaties die reserwes vir die 1ste span. Hierdie groep van elite spelers word uit die ouderdomsgroepe 0/15-0/19 verkies met uitsondering dat ‘n besondere talentvolle jonger speler ingesluit kan word. Daarna word die 0/16A en 2de spanne verkies en so volg die res van die spanne. Die 0/14 spelers word geleidelik ingelei in die hoërskool netbal deur hul in een groep te behou.

Afrigters:   Hoërskool

Marietjie Potgieter 
  Trieneke Theron
  Elmarie Breytenbach
Lize Simon
  Demi-Ann James
  Ninien Breytenbach
  Laerskool
Adriani Engelbrecht
  Jeanne  Kriel  
  Ester de Jager
  Elaine Bester
  Hetta van der Merwe  
  Alfreda Hanekom

                        
KRIEKET


HSP se krieket is kerngesond.  Die skool het die volgende spanne wat in ons streek in die liga teen buurskole meeding:  Mini-krieket,  O/11, O/13, O/15 en O/19.

Oor baie jare het ons skool al spelers opgelewer in streekspanne (Wes-Boland), provinsiale spanne (Boland- en Akademie-span), sowel as nasionale spanne (Coca Cola-Nuffield- en die SA Plattelandspan).

HSP beskik oor goeie krieketfasiliteite, soos 3 oefennette en 'n puik dubbel turfblad. Spreiligte wat gebruik word om soms aandwedstryde te speel.

Afrigters:   Mini-krieket  Trieneke Theron, Barnie Marais en Leipold Human
0/11  Jean Steenkamp
0/13 Cobus Louw
0/15 Andre de Jager
0/19 Jacques van Reenen


MINI- KRIEKET


Mini  Krieket word by HSP aangebied vanaf Gr. 1 - 3.

Die spel bestaan uit 8 spelers wat elk ‘n beurt kry om te kolf, boul en veldwerk te doen. Elke speler ontvang ses balle waarvanaf hy of sy kan lopies aanteken. Lopies kan slegs aangeteken word deur te hardloop.  ‘n Speler kan ook meer as een keer uitgeboul, gevang of gehardloop word tydens sy of haar ses balle. Die wenner word bepaal deur die aantal paaltjies verloor te verdubbel en dan af te trek van die lopies behaal.

Die spel word deur KFC geborg en die spelers speel met KFC hempies om die borg te adverteer. Die kleintjies geniet dit baie en wil net by elke oefening ‘n “gamepie” speel. Die grootste uitdaging is egter om hulle te leer boul.   

SWEM


HSP is in die bevoorregte posisie dat ons ‘n 25m swembad het. Swem is een van die gewildste sportsoorte in die somer maande. Die hoogtepunte in die swemjaar is ons Kleuregala in Februarie en die Uitnodigingsgala wat ons in November hou. Sowat 13 skole kom neem aan ons gala deel en dit is ‘n groot gebeurtenis in die dorp. Die swemmers neem aan buite skoolgala’s gedurende die jaar deel.


Daar is verskillende groepe wat swem:

Vlak 4   Sterk swemmers
Vlak 3  Gemiddelde swemmers
Vlak 2  Semi-beginners, meestal Gr 2 – 3
Vlak 1  Beginners

 

Swemmers wat kompeterend wil deelneem kan by Porterville se swemklub, Aqua 44, aansluit.  Hierdie swemmers affilieer dan by West Coast District Aquatics en word op Swem SA se databasis geregistreer.   Die swemmers se tye word in ‘n nasionale databasis opgeneem, wat dien as motivering om hul beste tye te verbeter.

Hierdie swemmers kan dan begin deelneem aan Junior Liga swemgalas.  Indien die swemmer sekere kwalifiserende tye geswem het, skuif hy/sy op na die Senior Liga swemgalas.  Swemmers op die senior liga vlak kan dan poog om te kwalifiseer vir die WCA Jack Currie Kampioenskappe, WCA Kampioenskappe en SA Age Group Kampioenskappe. 

ATLETIEK


HSP is oor baie jare bekend as ‘n baie sterk en suksesvolle atletiekskool. Jaarliks presteer atlete van HSP op die hoogste vlak deur op Junior en Senior vlak aan SA kampienskappe  deel te neem.

Ook is die skool bekend vir die uitstekende en goed georganiseerde byeenkomste wat ons aanbied. Ons is bevoorreg om die afgelope twee jaar byeenkomste in die aand aan te bied a.g.v. die beskikbaarheid van spreiligte.

HSP beskik deur die jare oor bekwame en entoesiastiese afrigters en organiseerders.  Die kern van die atletiek-bestuur is:

Organiseerder    - M Janse van Rensburg 
Sportorganiseerder - H Redelinghuys
Gr 1-3
- B Boonzaaier + A Hanekom
Diskus - H Redelinghuys
Gewig
- A Engelbrecht, D James
Hoogspring - H Redelinghuys
Verspring - J van Reenen
Naellope - L Simon
Hekkies - M Janse van Rensburg
Langafstande - A Nel
Hammergooi - B MaraisBYEENKOMSTE

23, 24 Januarie Huis-Atletiek
Hoërskool Porterville
1 Februarie HS Platteland  Piketberg Hoërskool
7 Februarie LS Platteland atletiek Hoërskool Porterville
8 Februarie HS Wes-Boland Moorreesburg
11 Februarie Inter-Atletiekbyeenkoms Hoërskool Porterville
14, 15 Februarie LS Wes-Boland Swartland
21, 22 Februarie HS Boland Paarl
26 Februarie HSP Top 10 Byeenkoms Hoërskool Porterville
29 Februarie LS Boland Paarl
6, 7 Maart HS Wes-Kaap Kampioenskappe Paarl
13, 14 Maart LS Wes-Kaap Kampioenskappe Paarl
19, 20 Maart HS SA Atletiek Kampioenskappe Gauteng
27, 28 Maart LS SA Atletiek Kampioenskappe Kwazulu-Natal

Ons gaan ook probeer om aan die volgende TOP 10-Byeenkomste deel te neem.
Beide byeenkomste vind in die 4de kwartaal plaas.

Bredarsdorp
Moorreesburg

TENNIS


Die skool neem aan die Laerskool- en Hoërskool Weskus Tennisliga deel.  Die liga bestaan uit 'n 1ste- en 2de spanne. In elke liga speel 'n seuns- en dogtersspan wat uit 4 spelers elk bestaan.  Ons is bevoorreg om elke jaar 4 spanne in die Laerskool, asook Hoërskool in te skryf.

By die Laerskool oefen daar ongeveer 20 kinders wat 'n baie goeie toekoms vir tennis voorspel. 

  Ons afrigters is as volg : Laerskool beginners Gr 1 - 3 Ester de Jager & Hetta van der Merwe
Laerskool  Gr 4 - 7 Jeanne Kriel, Elaine Bester & Jessie Liebenberg
  Hoërskool Dogters Lindie Naudé, Elmarie Breytenbach 
  Hoërskool Seuns Heini Redelinghuys

GHOLF


Hoërskool Porterville neem in die Wes-Boland Hoërskole gholfliga deel. Hierdie is 'n liga wat HSP in laaste 12 jaar 7 keer gewen het.  Die liga span bestaan uit leerders vanaf Gr 4 ouderdom tot en met Gr 12's en het huidiglik 13 spelers wat op gereelde basis ligawedstyde speel en oefen.

Vir alle praktiese doeleindes, is die liga 'n baie sosiale liga, waar beginners die kans kry om 'n liefde vir die spel aan te kweek, maar ook waar die meer ernstige spelers die geleentheid kry om hulself voor te berei vir Bolandtoernooie.

Oefeningtyd:  Vrydag middae vanaf 15:00 tot ongeveer 16:00.

Plek:  Porterville Gholfklub - oefenbof.

Hoofafrigter en organiseerder    - Barnie Marais