RUGBY


Die rugby in die skool bestaan uit die volgende spanne :

Laerskool : 0/7,  0/8,  0/9,  0/11,  0/13
Hoërskool : 0/15AB, 0/16A, 0/19/AB
Afrigters:   0/7  Arno Markus
0/8 Marais Liebenberg
0/9 Willem Engelbrecht
  0/11A   André de Jager 
  0/13A   Jean Steenkamp
  0/15   Heini Redelinghuys & Cobus Louw
0/16
0/19B Barnie Marais & Cobus Bester
0/19A Cobus Louw & Heini Redelinghuys & Marius van Deventer

Hoërskool Porterville bied ook 'n groot Sportnaweek jaarliks aan waarby groot skole soos Bois High, Langenhoven Gimnasium, Hoërskool Oudtsoorn, Stellenberg, Tygerberg, Namakwaland, Noord-Eind, Mikro en Hendrik Louw onder andere aan deelneem.


NETBAL


Ons skool se netbal is gesond en wemel van talent. Afrigters word op gereelde basis aan afrigtings- en skeidsregterskursusse blootgestel en aangemoedig om hulself te kwalifiseer as gegradeerde skeidsregters en geakkrediteerde NSA afrigters. Ons is trots op ons netbal. Ons dogters neem met entoesiasme deel en streef om altyd op die voorpunt te wees. Afrigting geskied met ywer en kundigheid.

Ons is geaffilieer by HS & LS Wes-Kaap Netbal en val in die Weskusstreek, een van ses streke wat onder Weskus Skole netbal sorteer. Ons spelers word op gereelde basis ingesluit in Weskus en of Wes-Kaapspanne vir die ouderdomsgroepe 0/12 tot 0/18. Ons netbal vaar goed in die Weskusstreek. Ons neem jaarliks deel aan die Weskus Topskole kompetisie, en het tot dusver baie suskes hierin behaal.

Laerskool spanne:      0/7 – 0/13
Die O/7 - O/9 spanne speel mini-netbal.

Gewoonlik 2 spanne per ouderdomsgroepe indien daar genoeg dogters belangstel. Dogters speel slegs in hul eie ouderdomsgroep.

Hoërskool spanne: 1ste  meriete span
  2de tot 6de
  0/16 A & B & C
  0/14 A & B

 Al die hoërskool dogters wat nie in die A of B spanne opgeneem word nie, val in by die 3de tot 7de spanne. Ons kies ‘n Top 10 groep waaruit die 1ste span gekies word, die res vorm outomaties die reserwes vir die 1ste span. Hierdie groep van elite spelers word uit die ouderdomsgroepe 0/15-0/19 verkies met uitsondering dat ‘n besondere talentvolle jonger speler ingesluit kan word. Daarna word die 0/16A en 2de spanne verkies en so volg die res van die spanne. Die 0/14 spelers word geleidelik ingelei in die hoërskool netbal deur hul in een groep te behou.

Afrigters:   Hoërskool

Marietjie Potgieter  1ste & 0/16A
  Trieneke Theron
2de & 3de
  Elmarie Breytenbach 4de & 5de
Heidi Süllwald & Alet Kriel 6de & 7de
  Demi James 0/16 B & C
  Sandra Laubscher & Nanette Botha
0/14A & 0/14B
  Laerskool
Adriani Engelbrecht 0/13A & 0/13B
  Jeanne  Kriel   0/12A & 0/12B
  Ester de Jager
O/11A & O/11B
  Elaine Bester 0/10A & 0/10B
  Hetta van der Merwe    O/8 & O/9
  Alfreda Hanekom 0/7A & 0/7B

                        
KRIEKET


HSP se krieket is kerngesond.  Die skool het die volgende spanne wat in ons streek in die liga teen buurskole meeding:  Mini-krieket (O/10 en jonger),  O/11, O/13, O/15 en O/19.
Soms gebeur dit dat skole ons vra om teen 'n span in die O/12 of O/17 ouderdomsgroep te kompeteer, wat ons dan wel beskikbaar stel.

Oor baie jare het ons skool al spelers opgelewer in streekspanne (Wes-Boland), provinsiale spanne (Boland- en Akademie-span), sowel as nasionale spanne (Coca Cola-Nuffield- en die SA Plattelandspan).

HSP beskik oor goeie krieketfasiliteite, soos 3 oefennette en 'n puik dubbel turfblad. Spreiligte wat gebruik word om soms aandwedstryde te speel.

Afrigters:   Mini-krieket  T Theron + D James
0/11  B Marais
0/13 Heini Redelinghuys 
0/15 A de Jager + J Deminey
0/19 C Louw 


MINI- KRIEKET


Mini  Krieket word by HSP aangebied vanaf Gr. 1 - 3.

Die spel bestaan uit 8 spelers wat elk ‘n beurt kry om te kolf, boul en veldwerk te doen. Elke speler ontvang ses balle waarvanaf hy of sy kan lopies aanteken. Lopies kan slegs aangeteken word deur te hardloop.  ‘n Speler kan ook meer as een keer uitgeboul, gevang of gehardloop word tydens sy of haar ses balle. Die wenner word bepaal deur die aantal paaltjies verloor te verdubbel en dan af te trek van die lopies behaal.

Die spel word deur KFC geborg en die spelers speel met KFC hempies om die borg te adverteer. Die kleintjies geniet dit baie en wil net by elke oefening ‘n “gamepie” speel. Die grootste uitdaging is egter om hulle te leer boul.   

SWEM


HSP is in die bevoorregte posisie dat ons ‘n 25m swembad het. Swem is een van die gewildste sportsoorte in die somer maande. Die hoogtepunte in die swemjaar is ons Kleuregala in Februarie en die Uitnodigingsgala wat ons in November hou. Sowat 13 skole kom neem aan ons gala deel en dit is ‘n groot gebeurtenis in die dorp. Die swemmers neem aan buite skoolgala’s gedurende die jaar deel.


Daar is verskillende groepe wat swem:

Vlak 4 & 5   Sterk swemmers
Vlak 3  Gemiddelde swemmers
Vlak 2  Semi-beginners, meestal Gr 2 – 3
Vlak 1  Beginners

 

Swemmers wat kompeterend wil deelneem kan by Porterville se swemklub, Aqua 44, aansluit.  Hierdie swemmers affilieer dan by West Coast District Aquatics en word op Swem SA se databasis geregistreer.   Die swemmers se tye word in ‘n nasionale databasis opgeneem, wat dien as motivering om hul beste tye te verbeter.

Hierdie swemmers kan dan begin deelneem aan Junior Liga swemgalas.  Indien die swemmer sekere kwalifiserende tye geswem het, skuif hy/sy op na die Senior Liga swemgalas.  Swemmers op die senior liga vlak kan dan poog om te kwalifiseer vir die WCA Jack Currie Kampioenskappe, WCA Kampioenskappe en SA Age Group Kampioenskappe. 

ATLETIEK


HSP is oor baie jare bekend as ‘n baie sterk en suksesvolle atletiekskool. Jaarliks presteer atlete van HSP op die hoogste vlak deur op Junior en Senior vlak aan SA kampienskappe  deel te neem.

Ook is die skool bekend vir die uitstekende en goed georganiseerde byeenkomste wat ons aanbied. Ons is bevoorreg om die afgelope twee jaar byeenkomste in die aand aan te bied a.g.v. die beskikbaarheid van spreiligte.

HSP beskik deur die jare oor bekwame en entoesiastiese afrigters en organiseerders.  Die kern van die atletiek-bestuur is:

Hoofafrigter en organiseerder    - M Janse van Rensburg 
Hulpafrigter en administratiewe organisasie - H Redelinghuys
Gr 1-3
- B Boonzaaier + A Hanekom
Gr 4-12 - M Janse van Rensburg  - Naellope en Hekkies

- H Redelinghuys - Hoogspring, Middel- en lang- afstande   
- A Engelbrecht + J Eygelaar     + Demi-Ann James - Gewigstoot
- Jean Steenkamp - Spiesgooi
- Jacques van Reenen - Verspring
-  B Marais - Diskus en Hammergooi
BYEENKOMSTE

17, 18 Januarie Huis Atletiek
Hoërskool Porterville
25 Januarie LS Platteland atletiek Piketberg Hoërskool
26 Januarie HS Platteland atletiek Hoërskool Porterville
2 Februarie LS Wes-Boland Laerskool Vredenburg
5 Februarie Inter-Atletiekbyeenkoms Hoërskool Porterville
9 Februarie HS Wes-Boland Weston Sekondêr
16 Februarie LS Boland Dal Josafatstadion, Paarl
23 Februarie HS Boland Dal Josafatstadion, Paarl
2 Maart LS Wes-Kaap Kampioenskappe
8, 9 Maart HS Wes-Kaap Kampioenskappe Dal Josafatstadion, Paarl
15, 16 Maart LS SA Atletiek Kampioenskappe Gauteng
22, 23 Maart HS SA Atletiek Kampioenskappe Port Elizabeth

Ons gaan ook probeer om aan die volgende TOP 10-Byeenkomste deel te neem.
Beide byeenkomste vind in die 4de kwartaal plaas.

Bredarsdorp
Moorreesburg

TENNIS


Die skool neem aan die Laerskool- en Hoërskool Weskus Tennisliga deel.  Die liga bestaan uit 'n 1ste- en 2de spanne. In elke liga speel 'n seuns- en dogtersspan wat uit 4 spelers elk bestaan.  Ons is bevoorreg om elke jaar 4 spanne in die Laerskool, asook Hoërskool in te skryf.

By die Laerskool oefen daar ongeveer 20 kinders wat 'n baie goeie toekoms vir tennis voorspel. 

  Ons afrigters is as volg : Laerskool beginners Gr 1 - 3 Ester de Jager & H van der Merwe
Laerskool  Gr 4 - 7 Jeanne Kriel, Elaine Bester & Jessie Liebenberg
  Hoërskool Dogters Lindie Naudé, Elmarie Breytenbach 
  Hoërskool Seuns C Louw 

GHOLF


Hoërskool Porterville neem in die Wes-Boland Hoërskole gholfliga deel. Hierdie is 'n liga wat HSP in laaste 12 jaar 6 keer gewen het.  Die liga span bestaan uit leerders vanaf gr 4 ouderdom tot en met gr 12's en het huidiglik 13 spelers wat op gereelde basis ligawedstyde speel en oefen.

Mnr Lourens is 'n PGA van Suid-Afrika gekwalifiseerde en geaffiliëerde gholfafrigter deur die PGA se "Growing Golf" inisiatief.

Vir alle praktiese doeleindes, is die liga 'n baie sosiale liga, waar beginners die kans kry om 'n liefde vir die spel aan te kweek, maar ook waar die meer ernstige spelers die geleentheid kry om hulself voor te berei vir Boland toernooie.

Oefeningtyd:  Vrydag middae vanaf 15:00 tot ongeveer 16:00.

Plek:  Porterville Gholfklub - oefenbof.

Hoofafrigter en organiseerder    - Francois Bloem